De Vincentiusvereniging te Dokkum werd opgericht op 30-4-1856

als de Conferentie van de H. Bonifacius van de Vereniging van den H. Vincentius van Paulo.

In de jaren 70 van de vorige eeuw werd de vereniging minder actief wegens de goede voorzieningen van de overheid.

Alleen de exploitatie van de Vincentiuszaal werd voortgezet in samenwerking met de RK parochie te Dokkum.

In 2008 werd de draad weer opgevat. Door de strikte regelgeving komen mensen vaak niet in aanmerking voor overheidsvoorzieningen. Andere hulp is dan gewenst.

 

De Vincentiusvereniging te Dokkum heeft zich aangesloten bij het caravanproject van de Vincentiusvereniging Nederland.

In dat kader beheren wij een stacaravan in Recreatiepark de Bergumermeer bij Suameer. Deze caravan is als vakantieplek beschikbaar voor gezinnen met weinig inkomsten.

Tegenwoordig werken vrijwilligers uit Burgum en Dokkum samen in de Vincentiusvereniging.

 

 

De Vincentiusvereniging is een vrijwilligers­organisatie op het gebied van maatschappelijke dienstverlening. We zijn voornamelijk lokaal georganiseerd: midden in en vanuit de gemeenschap. Directe en persoonlijke hulp staat daarbij centraal. Waar mogelijk tracht de Vincentius­vereniging de situatie van de mensen structureel te verbeteren. Vanwege regionale verschillen leggen de afzonderlijke afdelingen in het land eigen accenten in de activiteiten. Die zijn zo breed en divers dat het voor vrijwilligers niet moeilijk is taken op niveau te vinden die voldoening bieden. De meeste leden en medewerkers zijn jarenlang betrokken bij de vereniging.

 Lokaal, landelijk en internationaal werken we nauw samen met organisaties en mensen die eenzelfde doel nastreven; in anderen herkennen we onze drijfveren en wijze van hulp bieden. We steunen derhalve projecten waar ook ter wereld. De Vincentiusvereniging maakt deel uit van de internationale Society of Saint Vincent de Paul die actief is in 132 landen over de hele wereld met bijna een miljoen leden.

 De Vincentiusvereniging is geworteld in de christelijke traditie. Zij bekommert zich om ieder mens in nood, ongeacht oorzaak, achtergrond of geloof.

 

 

Untitled-8.png
Untitled-10.png
Untitled-11.png

Vincentius vereniging dokkum

secretariaat: Gerard Nijholt
tel 0519-294461
de Schans 47
9101 HR Dokkum
mail klik hier

 

ANBI