Het caravanproject in 2018.

Onze stacaravan aan het Bergumermeer begint langzamerhand een oude bekende te worden. Mensen herkennen het verhaal als je erover vertelt. “Mooi initiatief”, zeggen ze dan. Ook voor onszelf is het een dankbare bezigheid: Gasten ontvangen, kleine reparaties uitvoeren, voorjaarsschoonmaak, winterberging, organiseren, geld inzamelen, geld geven. De caravan is van ons allemaal. Onze gasten zijn blij met hun weekje vakantie. Dat komt er anders niet van, als je in de schuldsanering zit en je etenswaren haalt bij de voedselbank.

“Oude bekende” is niet alleen maar positief. “Ouderdom komt met gebreken” zeggen we dan.

De caravan wordt een dagje ouder. Aangeschaft in 2010 en langzamerhand komen we dingen tegen die we niet meer zelf kunnen oplossen met een “kleine reparatie”. Binnen afzienbare tijd zullen we moeten vernieuwen en ik ben blij dat we ook dit jaar de afschrijving hebben kunnen terugverdienen.

Ook de vrijwilligers van de caravan, zoals de gastheren en vrouwen, worden ieder jaar een jaartje ouder. Ieder jaar wordt er wel iemand te oud om aktief mee te doen of verhuist buiten de parochie. We hebben nu echt nieuwe mensen nodig.

In het afgelopen jaar is de caravan 13 weken bezet geweest. We hebben 47 gasten ontvangen, waarvan 21 kinderen. 6 gezinnen kwamen uit onze eigen regio, allen klanten van de voedselbank. 2 gezinnen werden aangemeld door andere Vincentiusverenigingen en 2 gezinnen door PCI (parochiele caritas) van elders. 3 gezinnen van elders hebben zichzelf aangemeld en zijn toegelaten na inkomens-screening door Vincentius Nederland.

We vragen nog steeds 115 euro per vakantieweek eigen bijdrage. Gezinnen die zichzelf hebben aangemeld hebben dat ook zelf -soms met moeite- betaald. De aanmeldingen door andere Vincentiusverenigingen en PCI’s werden ook door hen betaald. De Rotaryclub van Dokkum heeft 3 gezinnen gesponsord en ook nog een extra schenking gedaan. Blijft over 3 gezinnen die wij zelf voor dat bedrag extra gesponsord hebben.

Wij bedanken iedereen, die meegewerkt heeft aan dit resultaat. Onze gasten waren er blij mee.

John Dikhoff

voorz. Vincentiusvereniging

 

Jaarcijfers 2018

Jaarverslag 2017 Caravanproject Vincentiusvereniging Dokkum.

In 2017 is de caravan 14 weken bezet geweest. Er zijn 60 mensen geweest, waarvan 26 kinderen. Een gezin heeft op enkele dagen voor de verwachte aankomst afgezegd. Met een ander gezin kon geen contact opgenomen worden. Via de naburige Vincentiusvereniging hoorden we tenslotte dat er ernstige problemen waren en dat ze niet zouden komen. Vervangende bezetting kon in beide gevallen niet meer geregeld worden.

Over onze gasten valt nog het volgende te vermelden: 6 gezinnen kwamen uit de regio, waarvan 2 gesponsord door Rotaryclub Dokkum, een door de PCI in Harlingen, een door de PCI in Leeuwarden en 2 door onze eigen Vincentiusvereniging. De andere gasten kwamen vanuit het hele land. Van deze zijn nog 3 gezinnen door een collega-vincentiusvereniging gesponsord.

In de aanmeldingsperiode geeft onze Vincentiusvereniging welbewust voorrang aan gezinnen van de voedselbanken in de buurt. Er is dan een goede screening dat de gezinnen het inderdaad heel erg nodig hebben. Daarnaast zijn gasten uit de regio belangrijk voor het draagvlak van ons project. Overigens zijn gasten van buiten Friesland nog steeds in de meerderheid.

Mede dank zij een gift van Rotaryclub Dokkum hebben wij de matrasovertrekken van de bedden kunnen vervangen. Ook hebben we een reserveset overtrekken en wat ander beddegoed aangeschaft. Vandaar de wat hogere post onderhoudskosten.

Ook dit jaar hebben we de afschrijving terugverdiend en zelfs nog iets overgehouden. We zijn dankbaar voor soms grote giften: opbrengsten van cadeaus bij verjaardagen en jubilea, maar ook van onze vaste sponsor van het staangeld. We zijn ook blij met de vele kleinere giften van mensen die spontaan iets overmaken of in de collecte-caravan stoppen. We ervaren dat niet alleen als financiele hulp maar ook als steuntje in de rug voor de gasten en de vrijwilligers die hen ontvangen.

John Dikhoff, voorzitter van de
Vincentiusvereniging Burgum en Dokkum

zie ook jaarcijfers 2017

Untitled-7.png
Untitled-1.png
Untitled-5.png

Vincentius vereniging dokkum

secretariaat: Gerard Nijholt
tel 0519-294461
de Schans 47
9101 HR Dokkum
mail klik hier

 

ANBI