Beleidsplan Vincentiusvereniging Dokkum

 Inleiding

 De Vincentiusvereniging te Dokkum werd in 1856 opgericht onder de naam: Conferentie H. Bonifatius te Dokkum. De vereniging is aangesloten bij de koepelorganisatie Vincentiusvereniging Nederland.

 Vincentiusvereniging Dokkum is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr 01122105. Bij de belastingdienst is zij bekend onder RSIN/fiscaalnummer ANBI 818507330

 Bestuursleden:

Jan HW Dikhoff, Legeweg 23, 9101MB Dokkum   voorzitter

Gerard Nijholt, De Schans 47, 9101HR Dokkum    secretaris/penningmeester

Paul Verheijen, Hoogstraat 25, 9101LH Dokkum

Peter Horsthuis, Grimma Herna 9, 9101CV Dokkum

 

Wat is een Vincentiusverening en wat doet zij.

De Vincentiusverening Nederland formuleert de bestaansreden van de vereniging als volgt: “De Vincentiusvereniging is een vrijwilligersorganisatie op het gebied van maatschappelijke dienstverlening. De vereniging is lokaal georganiseerd: midden in en vanuit de gemeenschap. Directe en persoonlijke hulp staat daarbij centraal. Waar mogelijk tracht de Vincentius­vereniging de situatie van de mensen structureel te verbeteren.
De Vincentiusvereniging is geworteld in de christelijke traditie. Zij bekommert zich om ieder mens in nood, ongeacht oorzaak, achtergrond of geloof.”

Wat doet Vincentiusverening Dokkum.

De vereniging biedt hulp aan mensen met financiele en sociale problemen. Daarbij staat de relatie van mens tot mens centraal.

In het verleden werd de Vincentiuszaal in eigendom verkregen. Die wordt gebruikt als parochiehuis en daarnaast verhuurd. De netto opbrengsten worden gebruikt voor het werk van de Vincentiusvereniging.

Hulp aan mensen in nood buiten de grenzen van Nederland kan alleen in de vorm van financiele steun. Toch is ook hier sprake van hulp van mens tot mens omdat plaatselijke Vincentiusverenigingen aldaar dat element onder hun hoede nemen.

In Dokkum werd al tientallen jaren bijgedragen aan het project Honger India. Het project is intussen van karakter veranderd: geen voedselhulp, maar bijdragen voor operaties bij oogziekten die daar veel voorkomen.

In 2010 werd een nieuw project opgestart: het caravanproject.

 Caravanproject

 In Nederland worden momenteel door een aantal Vincentius verenigingen stacaravans tegen minimale kosten beschikbaar gesteld voor mensen die niet op een andere manier op vakantie kunnen. Deze activiteit wordt gecoordineerd door de Vincentiusvereniging Nederland.

Ook vincentiusvereniging Dokkum stelt in dit kader een stacaravan beschikbaar.

 Deze is geplaatst in het Recreatiecentrum Bergumermeer, Solcamastraat 30, 9262ND Sumar. De staanplaats binnen de camping is Bazaan 348.

 Mensen en middelen. 

 De drie projecten Stacaravan, Vincentiuszaal en fonds Honger India worden apart beheerd. Elk project heeft zijn eigen bankrekening en zijn eigen groep vrijwilligers.

 

Bestuur en vrijwilligers krijgen als regel geen salaris en geen onkostenvergoedingen. Het bestuur kan een uitzondering maken voor onderhoudswerk en schoonmaak, als in redelijkheid niet gevraagd kan worden om dit gratis te doen.

 

Jaarcijfers 2017

Jaarcijfers 2016

Jaarcijfers 2015

V&W 2014

Balans 2014

V&W 2013

Balans 2013

 

 

Untitled-8.png
Untitled-1.png
Untitled-5.png

Vincentius vereniging dokkum

secretariaat:  Gerard Nijholt
tel 0519-294461
de Schans 47 
9101 HR Dokkum
mail klik hier

 Voor het caravanproject:
NL51.RABO.014.00.73.345
van de Vincentiusvereniging in Dokkum.

ANBI