Jaarverslag 2017 Caravanproject Vincentiusvereniging Dokkum.

In 2017 is de caravan 14 weken bezet geweest. Er zijn 60 mensen geweest, waarvan 26 kinderen. Een gezin heeft op enkele dagen voor de verwachte aankomst afgezegd. Met een ander gezin kon geen contact opgenomen worden. Via de naburige Vincentiusvereniging hoorden we tenslotte dat er ernstige problemen waren en dat ze niet zouden komen. Vervangende bezetting kon in beide gevallen niet meer geregeld worden.

Over onze gasten valt nog het volgende te vermelden: 6 gezinnen kwamen uit de regio, waarvan 2 gesponsord door Rotaryclub Dokkum, een door de PCI in Harlingen, een door de PCI in Leeuwarden en 2 door onze eigen Vincentiusvereniging. De andere gasten kwamen vanuit het hele land. Van deze zijn nog 3 gezinnen door een collega-vincentiusvereniging gesponsord.

In de aanmeldingsperiode geeft onze Vincentiusvereniging welbewust voorrang aan gezinnen van de voedselbanken in de buurt. Er is dan een goede screening dat de gezinnen het inderdaad heel erg nodig hebben. Daarnaast zijn gasten uit de regio belangrijk voor het draagvlak van ons project. Overigens zijn gasten van buiten Friesland nog steeds in de meerderheid.

Mede dank zij een gift van Rotaryclub Dokkum hebben wij de matrasovertrekken van de bedden kunnen vervangen. Ook hebben we een reserveset overtrekken en wat ander beddegoed aangeschaft. Vandaar de wat hogere post onderhoudskosten.

Ook dit jaar hebben we de afschrijving terugverdiend en zelfs nog iets overgehouden. We zijn dankbaar voor soms grote giften: opbrengsten van cadeaus bij verjaardagen en jubilea, maar ook van onze vaste sponsor van het staangeld. We zijn ook blij met de vele kleinere giften van mensen die spontaan iets overmaken of in de collecte-caravan stoppen. We ervaren dat niet alleen als financiele hulp maar ook als steuntje in de rug voor de gasten en de vrijwilligers die hen ontvangen.

John Dikhoff, voorzitter van de
Vincentiusvereniging Burgum en Dokkum

zie ook jaarcijfers 2017

Untitled-7.png
Untitled-1.png
Untitled-4.png

Vincentius vereniging dokkum

secretariaat: Gerard Nijholt
tel 0519-294461
de Schans 47
9101 HR Dokkum
mail klik hier

 

ANBI